adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Miništrantská univerzita 2018
autor:  Matej Futej
aktivity bohoslovcov
pridané  09.04.2018 13:35

Ako po minulé roky aj tento rok kňazský seminár organizuje ďalší ročník letného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita“, ktorý sa uskutoční v termíne 16.7. – 20.7.2018 , na ktorý sú srdečne pozvaní miništranti (chlapci) Košickej arcidiecézy vo veku 10 – 14 rokov.

Miništrantská univerzita sa začína registráciou v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach v pondelok 16.7.2018 v čase od 12.30h. do 15.00h . Pri registrácii je potrebné uhradiť účastnícky poplatok (pre jednotlivca 40 €, dvaja a viac súrodencov – každý po 30 €) + priniesť informovaný súhlas.

Je potrebné, aby pri registrácii na začiatku tábora bol prítomný zákonný zástupca dieťaťa, prípadne poverená dospelá osoba.

Bližšie informácie pre rodičov nájdete tu

Kvôli obmedzenému počtu účastníkov (max. 45) Vás prosíme, aby ste sa taktiež čím skôr zaregistrovali aj na našom online formulári , ktorý nájdete tu:

FORMULÁR (16.7. – 20.7.2018)

Tábor končí v piatok 20.7.2018 o cca 13.30 – 14.00 hod. Podrobnejšie informácie nájdete v prihláške. Na všetkých účastníkov sa už teraz tešia bohoslovci a predstavení kňazského seminára.

Dôležité upozornenie:
Za prihláseného sa považuje iba ten miništrant, ktorý je prihlásený cez online formulár.

Tiež dávame na vedomie, že zodpovednosť za vaše dieťa preberáme až v pondelok od 12.30 hod., teda po úspešnej registrácii v priestoroch kňazského seminára v Košiciach.

Po elektronickej registrácii je nutné priniesť v deň registrácie v kňazskom seminári vytlačené a vyplnené tieto dokumenty:


Prihláška na MU 2018
Splnomocnenie pre zdravotníka
Kópiu preukazu poistenca


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič