adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Víkendovka štvrtého ročníka
autor:  Ján Horvát
víkendovka
pridané  15.03.2018 19:55

Cez víkend od 9. do 11. 3. 2018 sme sa vybrali ako ročník na výlet. Cieľom bola lukratívna destinácia - farnosť Ražňany. Už prvý dojem, ktorý na nás táto obec spravila, bol predzvesťou, že tu prežijeme zaujímavých pár dní. A skutočne tomu bolo tak. Na prvý pohľad sa jedná o veľmi tichú a pokojnú obec, keď sme vošli do centra obce, mali sme pocit, akoby sa všetci odsťahovali, to ohromné ticho, na aké nie sme v centre Košíc zvyknutí, nás až priam ovalilo. Avšak bol to len prvý dojem. Pretože keď sme sa večer zúčastnili svätej omše spojenej s krížovou cestou, ukázalo sa, že ide v skutočnosti o naozaj živú farnosť. Kostol bol zaplnený a prvé lavice patrili deťom a mládeži, ktorých tam bolo naozaj hodne.

Po svätej omši sme sa zúčastnili stretnutia s birmovancami v novovybudovanom pastoračnom centre (kde sme aj nocovali). Po naozaj hodnotnej a interaktívnej katechéze miestneho farára Pavla Bugoša sme ostali vskutku ohromení. Okrem skutočne kvalifikovanej a zároveň jednoduchej katechéze nás oslovil jeho otcovský a priateľský prístup k mladým birmovancom.

V sobotu sme mali na pláne prezentáciu histórie obce a farnosti miestnym „historikom“ (p. Jánom Solárom), ako ho nazývajú jeho spoluobčania. Okrem toho, že nám ponúkol naozaj živý prednes histórie obce, predstavil nám aj jedného z najvýznamnejších kňazov, ktorý tu pôsobil a ktorý sa zaslúžil o vznik Československej republiky, keď dal zvolať do Ražňan veľké zhromaždenie. Jedná sa o kňaza, politika a národného buditeľa Štefana Onderča.

Po obede sme sa vybrali na výlet do susednej obce Jarovnice, kde sa nás ujal náš spolubrat Dávid Buzogáň, ktorý tam pôsobí v rámci pastoračného ročníka. Previedol nás miestnou rómskou osadou, ktorá sa pýši tým, že je najväčšou na Slovensku. Na tejto osade je však zaujímavejšia systematická pastoračná činnosť, ktorú tam vykonávajú miestni kňazi, rehoľné sestričky a aj náš bohoslovec. Po naozaj bohatom kultúrnom zážitku sme sa vrátili späť do Ražňan, kde sme sa opäť zúčastnili na večernej svätej omši.

Nasledujúci deň sme sa rozdelili, aby sme sa mohli zúčastniť na všetkých nedeľných bohoslužbách vo farnosti a aspoň v krátkosti predstaviť život v našom seminári a cestu nášho povolania miestnym veriacim. Potom nás čakal spoločný obed na fare s pánom farárom Pavlom. A po obede sme sa pomaly pobrali späť do Košíc.

Na záver by som chcel vyjadriť svoju nesmiernu vďaku v prvom rade ražňanskému farárovi otcovi Pavlovi, že nám umožnil navštíviť ich farnosť a že nám sprostredkoval také nezabudnuteľné zážitky.

Naša vďaka však patrí aj miestnym veriacim, ktorí nás skutočne vrelo prijali a mohli sme sa u nich cítiť naozaj ako doma, obdarili nás nielen svojimi vynikajúcimi koláčikmi, ale aj svojimi úsmevmi a spolupatričnosťou. Každé takéto stretnutie je pre nás ako budúcich kňazov veľmi hodnotné. Môžeme tak vidieť život vo farnosti i skutočnú láskavosť a prijatie.

Srdečné Pán Boh zaplať celej farnosti Ražňany. Ostávame spojení v modlitbách. +


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič