adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Výhercovia súťaže – Boromeo 1/2018
autor:  Marek Marcin
novinky
pridané  04.05.2018 20:16

Tí, ktorí poznajú časopis košických bohoslovcov, vedia, že v poslednom vydaní časopisu (1/2018) bola uverejnená súťažná osemsmerovka. Niektorí z našich čitateľov ju vylúštili a zaslali nám odpoveď. Z mnohých, ktorí sa zapojili do súťaže, sme vyžrebovali štyroch, ktorí od nás získali vecné ceny.

Výhercovia súťaže:

1. miesto: Andrea Ruščinová, Košice

2. miesto: Albin Kočiš, Fintice

3. miesto: Marcela Beňová, Lipany

cena útechy: Jozef Ščavnický

Výhercom blahoželáme!


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič