adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Festival sakrálneho umenia
autor:  František Bujňák
aktivity bohoslovcov
pridané  21.12.2017 11:33

Mesto Košice sa môže popýšiť jedinečným festivalom, Festivalom sakrálneho umenia, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Tento rok sa konal v našom meste jeho dvadsiaty ôsmy ročník. Festival trvá dva týždne a ponúka širokej verejnosti veľkú ponuku sakrálnej hudby, rôzne výstavy či iné kultúrne podujatia.

Sme veľmi radi, že sme sa tohto roku aktívne zapojili do jeho priebehu, účasťou na Ekumenickom koncerte. Ekumenický koncert organizuje mesto Košice za pomoci spoločenstva Ekumena Košice, ktoré spája kresťanov žijúcich na území nášho mesta.

Schola Cantorum Cassoviensis vystúpila s tromi piesňami: Ave maris stella, Ubi caritas a Skúste a presvedčte sa. Viac ako mesiac poctivého cvičenia priniesol krásny výsledok. Veľká vďaka patrí o. Romanovi Haškovi, ktorý neváhal a prišiel nám pomôcť svojím krásnym spevom. Sme vďační za jeho pomoc, keďže nás v seminári nie je veľa a spevákov je ešte menej.

Na úvod koncertu nám Dychový orchester Klasik band zahral hymnu festivalu. Okrem Scholy Cantorum Cassoviensis vystúpil na Ekumenickom koncerte zbor Apoštolskej cirkvi, Evanjelickej cirkvi, Reformovanej cirkvi a taktiež aj gréckokatolíckej Cirkvi. Hosťom večera bol CANTUS – profesionálny spevácky zbor z Užhorodu pod vedením dirigenta Emila Sokacha. Na úplný záver všetky zbory zaspievali spoločne modlitbu Otče náš.

V tomto ekumenickom spoločenstve sme prežili krásny hudobný večer, kde sme nielen reprezentovali náš Seminár sv. Karola Boromejského, no zároveň sme sa naplnili počúvaním krásnej hudby, ktorá nám tiež pomáha na ceste k Pánovi Ježišovi Kristovi. Uvedomujeme si, že najkrajšia vďaka za dar spevu, je úprimná snaha v rozvíjaní tohto talentu. Aj naďalej chceme spievať Pánu Bohu na chválu a ľuďom na radosť. Veríme, že si nás prídete vypočuť do nášho seminárneho kostola.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič