adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Januárová duchovná obnova s o. Jozefom Dronzekom
autor:  František Hermanovský
duchovná obnova
pridané  22.01.2018 11:35

Cez víkend od 19. do 21. januára sme v seminári ako každý mesiac absolvovali duchovnú obnovu. V mesiaci január prijal pozvanie vdp. Jozef Dronzek, prešovský dekan.

Hlavná téma duchovnej obnovy bola otázka, ktorú nám položil o. Jozef : „Vedieš duchovný život?“ V ďalších prednáškach sa nám snažil priblížiť, ako duchovný život správne viesť a poukázal na prežívanie duchovného života nielen vo svojom vnútri ale aj navonok.

Doobedňajší program v sobotu s pánom dekanom sme zakončili svätou omšou. Po obede sme pokračovali Korunkou Božieho milosrdenstva, adoráciou a vešperami. Duchovná obnova bola zakončená, ako zvyčajne, spievanými rannými chválami v nedeľu.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič