adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Mikulášska kvapka krvi
autor:  František Hermanovský
novinky
pridané  24.11.2017 14:20

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach vás srdečne pozývajú na Mikulášsku kvapku krvi , ktorá sa uskutoční 5.12.2017 na Hlavnej 89 od 8:00 do 11:00 hod. v priestoroch Teologickej fakulty . Myšlienkou tejto akcie je citát z evanjelia podľa Matúša: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“. Tešíme sa na vás!

Viac fotiek je vo fotogalérii.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič