adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Odpustová slávnosť v Obišovciach
autor:  František Hermanovský
slávnosť
pridané  02.10.2017 19:57

V nedeľu 1. októbra bola v Obišovciach každoročná púť ku cti Panny Márie Ružencovej. Tohtoročný odpust však bol výnimočný tým, že bol spojený aj so zasvätením arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tejto slávnosti sme sa zúčastnili aj my, bohoslovci a ako každý rok, tak aj tento si mohol každý z nás vybrať spôsob, akým sa do Obišoviec dopraví. Opäť sa našli aj pútnici, ktorý šli pešo alebo na bicykli. Ostatní cestovali vlakom a seminárnym autom.

Program, na ktorom sme sa zúčastnili, začínal modlitbou posvätného ruženca o 9:15, ktorej predsedal otec arcibiskup Bernard Bober. Ruženec sa predmodlievali bohoslovci, chlapci, dievčatá, manželský pár a rehoľné sestry. Odpustové dopoludnie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou o 10:30 spojenou so zasvätením arcidiecézy. Hlavným celebrantom svätej omše bol otec arcibiskup Bernard Bober, spolu s emeritným otcom arcibiskupom Alojzom Tkáčom, pomocným biskupom Markom Forgáčom a ďalšími 65 kňazmi.

Vo svojej homílii otec arcibiskup najprv poďakoval všetkým, ktorí počas fatimských sobôt od mája do októbra prichádzali do Diecéznej svätyne v Obišovciach zo všetkých dekanátov arcidiecézy bez ohľadu na to, aké bolo počasie. Taktiež pripomenul, že veriaci si obľúbili modlitbu posvätného ruženca a že práve oni sa najviac angažujú vo farnosti a takto aj pomáhajú svojim kňazom. Arcibiskup ďalej pripomenul, prečo vybral práve Obišovce za miesto zasvätenia. Je to najmä dôvod, že počas dlhoročnej tradície sa na tomto mieste niektorí ľudia pokúšali o prerušenie úcty k Ružencovej, no aj napriek tomu sa im to nepodarilo.

Prihovoril sa taktiež kňazom, ktorým adresoval slová z listu fatimskej vizionárky Lucie istému kňazovi. Pripomenul tiež, že Mária si veľmi zamilovala kňazov a často pripomína aj to, aby sme sa za nich modlili. Nakoniec nás všetkých zveril pod ochranu Panny Márie. Po homílii nasledovala modlitba zasvätenia, ktorú predniesol otec arcibiskup ako pastier diecézy pred sochou Panny Márie Fatimskej. Na záver modlitby nasledovala pieseň Nepoškvrnené Srdce Márie. Pevne veríme, že Máriino Nepoškvrnené Srdce napokon zvíťazí.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič