adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Púť bohoslovcov do Fatimy
autor:  Karol Saksa
aktivity bohoslovcov
pridané  06.02.2018 20:02

Malá portugalská dedinka Fatima sa vďaka Cirkvou uznaným zjaveniam Panny Márie stala známou a významnou pre celý svet. Keďže minulý rok uplynulo sto rokov od týchto udalostí naskytla sa vhodná príležitosť navštíviť toto pútnické miesto.

Našu púť začala v utorok ráno 30. januára o 8.00 hod. slávením sv. omše, po ktorej sme vycestovali autobusom na letisko v Budapešti. Odtiaľ nám letelo lietadlo do Lisabonu a okolo 20.00 hod. portugalského času sme autobusom prišli do Fatimy. Po skvelej večeri nasledovala spoločná večerná modlitba ruženca pri kaplnke na mieste zjavenia, ako poďakovanie nebeskej Matke za šťastnú a požehnanú cestu.

Na druhý deň sme sa oboznámili s celým pútnickým areálom v Cova da Iria.

Vo štvrtok náš program pokračoval modlitbou krížovej cesty a návštevou dediny Aljustrel, kde sú rodné domy vizionárov a taktiež miesto zjavenia anjela, ktorý pripravoval deti na zjavenie Panny Márie.

V piatok sme sa rannou sv. omšou rozlúčili s týmito posvätnými miestami a na obed nás čakala spiatočná cesta s malou prehliadkou Lisabonu, jeho katedrály, chrámu na mieste narodenia sv. Antona Paduánskeho a významného prístavu Belém na rieke Tajo. Navštívili sme aj starobylý dominikánsky kláštor zo 14. storočia v meste Batalha. Večer sa naša púť chýlila ku koncu, ktorým bol odlet o polnoci miestneho času do Budapešti.

Počas dvoch dní vďaka duchovnému programu (sv. omšiam, modlitbe krížovej cesty, posv. ruženca i osobnému stíšeniu) sme nanovo a hlbšie rozjímali nad fatimským posolstvom Panny Márie priamo na mieste, kde zaznelo. Vo vedomí, že si môžeme vyprosovať milosti na mieste, kde vďaka slnečnému zázraku vošlo svetlo viery do mnohých zatvrdnutých a neveriacich sŕdc, sa dal tento čas prežiť plodne pre náš duchovný život aj napriek zubatému slnku a studenému vetru.

Veľká vďaka patrí našim duchovným otcom rektorovi Štefanovi Novotnému a prefektovi Marekovi Kunderovi, ktorí nás sprevádzali počas tejto seminárnej púte a otcom špirituálom Jánovi Dudičovi a Petrovi Ceľuchovi za ich duchovnú starostlivosť. Všetci spolu sme pri nohách Panny Márie iste nielen duchovne pookriali, ale aj vyprosili otcovi arcibiskupovi Bernardovi mnoho milostí, pretože v týchto dňoch oslavoval a ďakoval Bohu za 25 rokov biskupskej služby.

Viac fotiek je vo fotogalérii.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič