adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Schola Cantorum v domove dôchodcov
autor:  František Bujňák
aktivity bohoslovcov
pridané  21.12.2017 11:28

Schola Cantorum Cassoviensis svojím spevom pravidelne skrášľuje liturgiu v seminárnom kostole. To však ani zďaleka nie je celá činnosť Scholy.

V predvianočnom čase navštevujeme domov dôchodcov, aby sme našich seniorov potešili svojím spevom a prítomnosťou. Tento rok sme 11.12. zavítali do domu dôchodcov na Garbiarskej ulici. Pripravili sme si hudobno-poetické pásmo. Adventné spevy boli doplnené básňou Advent od Pavla Országa Hviezdoslava, ktorú zarecitoval náš spolubrat Tibor.

Vianočné koledy sa prelínali klavírnou skladbou v podaní výborného klaviristu Valentína. Na záver nesmela chýbať Tichá noc, ktorú si s chuťou zaspievali aj naši seniori. S radosťou spomíname na toto krásne pondelkové popoludnie.

My sami sme totižto dostali veľmi veľa. Úsmevy a rôzne iné prejavy radosti a vďačnosti, ktoré sme videli na tvárach seniorov, nás obohatili a utvrdili v starej známej pravde: „Radosť rozdávaním rastie.“


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič