adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Výhercovia súťaží - Boromeo 2/2017
autor:  Marek Marcin
novinky
pridané  26.01.2018 12:34

Všetci súťaživí čitatelia nášho seminárneho časopisu Boromeo si prišli na svoje aj v poslednom vydaní. Okrem štandardnej súťaže bola súčasťou aj súťaž, ktorá bola vytvorená pri príležitosti 20. výročia vzniku časopisu. Zapojilo sa mnoho súťažiacich, ale vyžrebovaní boli nasledujúci čitatelia:

1. súťaž - 20 rokov Boromea:

1. miesto: Mária Fečová, Stuľany
2. miesto: Helena Sušinková, Giraltovce
3. miesto: sr. Salome

2. súťaž - osemsmerovka:

1. miesto: Štefan Potocký, Ľubotice
2. miesto: Terézia Sabolová, Proč
3. miesto: Ján Karajos, Ždaňa

Cena útechy:

Natália Novická, Sabinov

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na nasledujúcu súťaž, ktorá bude súčasťou ďalšieho vydania časopisu.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič