adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Ako deti z Fatimy
autor:  Peter Kovalič
slávnosť
pridané  27.03.2017 16:12

Názov článku vychádza z homílie otca biskupa Stanislava Stolárika, ktorú predniesol pri slávnosti udelenia lektorátu a akolytátu našim rožňavským spolubratom 3.3.2017. Ministérium lektorátu bolo udelené dvom bratom z 3. ročníka – Jánovi Horvátovi z Osušia (farnosť Dolná Strehová) a Petrovi Mankovi z Rožňavy. Ministérium akolytátu bolo udelené nášmu bratovi zo 4. ročníka Štefanovi Balážovi z Rožňavy.

V príhovore ich otec biskup povzbudil, aby nasledovali čnosti troch fatimských detí – Františka, Hyacinty a Lucie. Aj ich príklad ako prežívali zjavenie Panny Márie je vzorom pre rozvíjanie povolania bohoslovca. Bl. František Pannu Máriu iba videl, bl. Hyacinta ju videla i počula a Lucia sa s ňou aj rozprávala. Najskôr prichádza vízia povolania, ktorú je potrebné spracovať. Tak sa začína etapa počúvania a formovania, ktorá vypĺňa roky v seminári. Tým sa bohoslovec pripravuje k „rozprávaniu“ – ohlasovaniu radostnej zvesti, ktorá ho čaká po udelení diakonských a neskôr kňazských svätení.

Na slávnosti boli prítomní aj príbuzní bohoslovcov a kňazi rožňavskej diecézy.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič