adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Krvavá dráma v pyramíde
autor:  Miloš Jaklovský
aktivitá bohoslovcov
pridané  20.05.2017 13:28

Neprešiel dlhý čas a v našej pyramíde na Teologickej fakulte opäť tiekla krv. Deň ako každý iný. Streda ako každá iná. No táto streda, 26. apríl, bola výnimočná.

Každý semester majú možnosť bohoslovci ako aj študenti a vyučujúci na Teologickej fakulte urobiť niečo, čo môže inému človeku zachrániť život. Obyčajná vec a pri tom taká dôležitá. 450 ml - pre niekoho banálne množstvo, pre iného útek z kosy Zubatej. Pre niekoho strata 10 minút, pre iného získanie 5, 10 a možno aj 50 rokov života. Pre niekoho samozrejmosť, pre iného posledná záchrana.

Tých 450 ml zodpovedá množstvu krvi, ktorú môže darca pri odbere krvi darovať. A práve to sa dialo aj u nás. Na Teologickú fakultu sme pozvali 6 pracovníkov NTSR, aby sme spoločne mohli urobiť mobilný odber krvi.

Ešte ráno to vyzeralo všelijako a v hlavách nám vírili myšlienky, či nás nejakí ochotní darcovia poctia svojou návštevou. Tieto myšlienky sme mohli čoskoro zahnať, pretože sa ukázali bohoslovci (ktorí zbehli tri poschodia, teda nemali to ďaleko) a mohli sme začať prvé odbery. Ochotných ľudí síce bolo viacero, ale kvôli zdravotným či liečebným dôvodom nemohli byť darcami, čo nás veľmi mrzelo. Každopádne tešili sme sa tým, ktorí prišli a ponúkli vzácnosť, ktorá im prúdi v žilách.

Spolu sme sa tešili 20 darcom, z toho odberov sa mohlo uskutočniť 13.

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8b). Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si túto stať zo Svätého písma vzali za svoju a neváhali obetovať 10 minút odberu, aby tak iní získali roky života.

Viac fotiek je vo fotogalérii.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič