adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Miništrantská univerzita 2017
autor:  Jakub Farkaš
aktivitá bohoslovcov
pridané  11.04.2017 17:43

Aj počas tohtoročných prázdnin Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach organizuje 3. ročník letného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita“, ktorý sa bude uskutočňovať v dvoch termínoch a to 3. – 7.7.2017 a 10. - 14.7.2017, na ktorý srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy (chlapcov od 10 do 14 rokov).

Miništrantská univerzita sa začína registráciou v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciachv pondelok 03.07.2017 v čase od 12.30h do 15.00h (I.termín) a v pondelok 10.07.2017 v rovnakom čase od 12.30h do 15.00h (II.termín). K tejto registrácií je potrebné, aby účastník so sebou priniesol účastnícky poplatok (pre jednotlivca 40 €, dvaja a viac súrodencov – každý po 30 €) + informovaný súhlas.

Bližšie informácie pre rodičov nájdete tu.

Kvôli obmedzenému počtu účastníkov Vás prosíme, aby ste sa taktiež čím skôr zaregistrovali aj na našom online formulári, ktorý nájdete tu:

Pre I. termín: FORMULÁR I. (3.-7.7.2017)

Pre II. termín: FORMULÁR II. (10.-14.7.2017)

I. termín tábora končí 7.7.2017 o cca 13.30–14.00 hod. II. termín tábora končí 14.7.2017 o cca 13.30–14.00 hod. Podrobnejšie informácie nájdete v prihláške. Na všetkých účastníkov sa už teraz tešia bohoslovci a predstavení Kňazského seminára.

Dôležité upozornenie: Za prihláseného sa považuje iba ten miništrant, ktorý je prihlásený cez online formulár.

Tiež dávame na vedomie, že zodpovednosť za vaše dieťa preberáme až v pondelok od 12.30 hod. po úspešnej registrácií v priestoroch Kňazského seminára v Košiciach.


Po elektronickej registrácii je nutné poštou zaslať na adresu Kňazského seminára vytlačené a vyplnené nasledujúce dokumenty:

Prihláška na MU 2017

Splnomocnenie pre I. termín tábora

Splnomocnenie pre II.termín tábora

Kópiu preukazu poistenca


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič