adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Miništrantská univerzita 2017 (2. termín)
autor:  Marek Marcin
aktivitá bohoslovcov
pridané  14.07.2017 14:15

Dnes sa skončila Miništrantská univerzita v našom Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. 36 miništrantov z Košickej arcidiecézy tu strávilo päť dni. Spoznali, nie len kňazský seminár, ale aj Košice a okolie. Celý tento čas boli pre nich pripravené rôzne aktivity. Oboznámili sa, pre nich, s novými vecami, pri ktorých sa mnoho naučili. Aj napriek obavám z nepriaznivého počasia bol to pre chlapcov požehnaný čas. Viacej uvidíte v našom krátkom videu alebo vo fotogalérii.Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič