adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Veni Sancte 2017
autor:  Šimon Škvarko
slávnosť
pridané  27.09.2017 19:53

Prázdniny sa skončili a nám sa začal nový formačný rok. Po zápise sme sa tak ako každý rok utiahli do Exercičného domu sv. Ignáca z Loyoly v Prešove, kde sme v tichu a modlitbe meditovali nad našim povolaním.

Duchovné cvičenia sme mali s pátrom Jánom Benkovským, SJ a trvali od pondelka 11.9.2017 až do soboty 16.9.2017. Po duchovných cvičeniach sme sa vrátili do seminára a v pondelok 25.9.2017 sme začali nový akademicky rok 2017/2018.

V ten deň sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, konala slávnosť Veni Sancte, kde sme vzývali Ducha Svätého, aby nám pomáhal pri štúdiu počas tohto roka. Na slávnosť boli pozvaní študenti všetkých vysokých škôl na území Košíc a hlavne študenti navštevujúci UPC v Košiciach. Hlavným celebrantom bol veľký kancelár Katolíckej univerzity Mons. Bernard Bober - košický arcibiskup, a koncelebrovali rožňavský biskup Stanislav Stolárik, košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč, kňazi Katolíckej univerzity a kňazi Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Po svätej omši nasledovalo agapé pre kňazov ako aj študentov v priestoroch Teologickej fakulty.

Veríme, že Duch Svätý, ktorého sme počas svätej omše prosili o pomoc, nás bude sprevádzať počas štúdia, ktoré je veľmi dôležitou súčasťou našej intelektuálnej formácie.

Viac fotiek je vo fotogalérii.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič