adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Výhercovia súťaže z Boromea 1/2017
autor:  Marek Marcin
novinky
pridané  20.05.2017 13:38

V poslednom vydaní časopisu Boromeo sme pripravili súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť naši čitatelia. Bolo potrebné vylúštiť osemsmerovku a zaslať nám správnu odpoveď. Zo všetkých doručených odpovedí sme vyžrebovali troch súťažiacich, ktorí od nás obdržia vecné ceny. Súťažiacim blahoželáme a v dohľadnej dobe im doručíme ich výhru.

Výhercovia súťaže:

  • 1. cena: Klára Hermanovská, Lúčka
  • 2. cena: Monika Begalová, Kuzmice
  • 3. cena: Štefan Jaklovský, Sabinov


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič