Kvapka krvi
Štvrtok 19.11.2015
V átriu Teologickej fakulty tiekla krv Dňa 19.11. 2015 sa u nás uskutočnila študentská kvapka krvi. Ďakujeme všetkým, ktorý obetovali svoj čas i „kúsok seba“. A aj keď nie všetci čo prišli mohli darovať krv, myslím, že náš dobrý Pán Boh si všíma aj našu snahu. Všetkým darcom a „ochotník“ vyslovujeme Pán Boh zaplať a zvolávame na nich a ich rodiny nekonečné Božie požehnanie. Ďalšia podobná akcia by mala byť, ak Boh dá v druhom semestri akademického roka. Fotky z tejto akcie si môžete pozrieť tu.
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
foto © seminaristi

« Späť na hlavnú stránku

2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011