Stretnutie v Badíne
Piatok 25.10.2019
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, arcibiskup a sekretár pre semináre Kongregácie pre klérus sa stretol v Badíne s biskupmi, predstavenými seminárov a seminaristami zo Slovenska. Bohoslovci košického seminára navštívili tiež mariánske pútnické miesto Staré Hory.
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
komentar
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
foto © seminaristi

« Späť na hlavnú stránku

2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011