adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


ABSOLVENTI KŇAZSKÉHO SEMINÁRA


Absolventi 2017




Absolventi 2016




Absolventi 2014




Absolventi 2011



Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič